utförsäkringar

”Vårdförbundet avgörande för att stoppa utförsäkringar”

”Vårdförbundet avgörande för att stoppa utförsäkringar”
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Foto: Kristian Pohl

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi anser att Vårdförbundets medlemmar och styrelse haft ett avgörande inflytande på riksdagspartierna, och som gör det möjligt att ändra 180-dagarsregeln. Nu går regeringen vidare med ytterligare förändringar för långtidssjuka.

27 november 2020

I går berättade Vårdfokus att regeringen och samarbetspartierna kommit överens om ändringar i sjukförsäkringen. Efter dag 180 ska det bli lättare att skjuta upp prövningen mot normalt förekommande arbeten, om det går att visa att man kan återgå till sitt gamla jobb vid dag 365.

Regeringen har länge velat förändra sjukförsäkringen, särskilt den så kallade 180-dagarsregeln då Försäkringskassan prövar den sjukes arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden. Problemet med regeln har blivit extra uppmärksammat under 2020, då vårdpersonal som kämpat i frontlinjen mot coronaviruset själva blivit sjuka och utförsäkrade. Det har skapat ett tryck i opinionen.

— Bristerna i sjukförsäkringen är inget nytt, det var inget som började med pandemin, men pandemins effekter har lett till att bredare grupper i politiken har fått insikter om problemen. Det här är en seger för alla de människor och organisationer som kämpat för den här förändringen länge, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi till Vårdfokus.

”De har spelat en avgörande roll”

Han menar att Vårdförbundet är en av de organisationer som haft störst påverkan i frågan, och som rent av har varit avgörande för att regeringen och samarbetspartierna skulle kunna gå fram med ett lagförslag.

— Att aktiva medlemmar och företrädare för Vårdförbundet har trätt fram i den här frågan, med sin unika kunskap om hur vården fungerar och bristerna i sjukförsäkringen, har gett en insikt hos de partier som tidigare varit negativa till förändringar och satt stopp. Det gjorde att vi plötslig fick en majoritet för att kunna driva igenom ändringarna. Vårdförbundets vittnesmål och opinionsbildningsarbete har spelat en avgörande roll, det är min bild. Och för det vill jag tacka dem, säger Ardalan Shekarabi.

Linnea och andra kommer i kläm

I går berättade Vårdfokus om sjuksköterskan Linnea som inte hjälps av den kommande lagändringen, som räknas träda i kraft i mars nästa år. Hon rehabiliteras och arbetar deltid på sin ordinarie arbetsplats, en barnklinik på ett mellanstort sjukhus, och är på god väg tillbaka.

Ändå drar Försäkringskassan nu in sjukpenningen och uppmanar henne att söka jobb på hela arbetsmarknaden. Gör hon inte det påverkas hennes sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som avgör vad man får vid exempelvis vab, föräldraledighet och sjukdom.

— Det är just därför vi menar att det här regelverket är orimligt. Människor blir inte friska av att få sin sjukpenning indragen dag 180, snarare tvärt om, de skickas tillbaka i en osäkerhet och får i vissa fall avbryta rehabiliteringen vilket gör att de i slutänden kanske förlorar hela arbetsförmågan. Vi vill ha en sjukförsäkring som stimulerar och ger stöd till rehabilitering, säger Ardalan Shekarabi.

Undersöker ett undantag

Vad händer med Linnea och andra som utförsäkras i detta nu?

— Vi tittar på vad vi kan göra. Det finns rättsliga svårigheter i detta, det här förslaget ska passera riksdagen och bli lag, det träder i kraft när det träder i kraft. Men vi ska titta på vad vi kan göra för att ge stöd till människor vars ärenden behandlas nu. Där kommer vi att ha en dialog med Försäkringskassan, utifrån det handlingsutrymme som de har.

Kan det bli ett undantag i väntan på att lagen träder i kraft?

— Det är för tidigt att uttala sig om, jag vill inte spekulera om det. Vi håller på att titta på det.

Går vidare med 365-dagarsregeln

Att 180-dagarsregeln snabbehandlades beror på att det var stort opinionstryck i frågan, och som Ardalan Shekarabi säger, den var ”extra akut”. Men nu går regeringen vidare med fler av de förslag som lades fram i utredningen ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum” som blev klar i våras. I första hand handlar det om att få till en lagändring om prövningen vid arbetsförmågan dag 365, så att denna brytpunkt inte blir den nya stupstocken, i likhet med vad 180-dagarsregeln har varit.

I utredningen föreslås det att prövningen av arbetsförmågan gentemot arbetsmarknaden vid dag 365 ska kunna skjutas upp om det finns stor sannolikhet att den försäkrade kommer att återgå i arbete hos arbetsgivaren senast dag 550. 

— Vi kommer nu att bearbeta förslaget och remissvaren, och sedan jobba för att få ett politiskt stöd för att driva igenom det innan årsskiftet. Sen finns det flera andra delar i utredningen vi tittar på, bland annat bättre skydd för deltids- och behovsanställda, bättre användning av rehabiliteringspenningen, samt att formuleringen om att arbetsförmågan ska prövas mot ”normalt förekommande arbete” ändras till ”angivet förvärvsarbete”. Dessa delar behandlar vi i ordinarie process nästa år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida