Folkhälsa

Världsfetmadagen: Fetma hos skolbarn har femdubblats

Världsfetmadagen: Fetma hos skolbarn har femdubblats
Övervikt och fetma ökar med åldern. Andelen gäller för grupperna: 4-åringar; 6–15-åringar; 16–29-åringar; 30-44-åringar och 45–64-åringar. Illustration: Folkhälsomyndigheten, Södra tornet

I Sverige fortsätter övervikt och fetma att öka särskilt bland skolbarn, rapporterar Folkhälsomyndigheten. Uppgifterna presenteras i dag på den nyinstiftade Världsfetmadagen, 4 mars.

Bakom instiftandet av Världsfetmadagen – eller World Obesity Day –  ligger flera internationella organisationer, skriver Folkhälsomyndigheten, som överskådligt presenterar en mängd uppgifter om övervikt och fetma på sin hemsida.

Sedan 1980-talet har andelen vuxna med övervikt och fetma i Sverige fördubblats. I dag är hälften av alla vuxna överviktiga eller feta. Även bland skolbarn i åldrarna 11, 13 och 15 syns en liknande ökning, rapporterar Folkhälsomyndigheten utifrån en ny sammanställning av statistik.

Femdubblats

?  Bland äldre skolbarn har fetma femdubblats sedan 90-talet. Det är en oroande utveckling då vi vet att fetma ökar risken för ohälsa. Att drabbas av fetma som barn ökar dessutom risken för fetma även som vuxen, säger Lena Hansson, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Andelen skolbarn med fetma i åldern 11–15 år ökade från 0,8 till 4 procent under perioden.

Fenomenet ökar även bland yngre skolbarn. Mer än var femte 6–9-åring har övervikt eller fetma i dag.

Förekomsten av övervikt och fetma ökar med åldern, visar Folkhälsomyndighetens siffror. Den skiljer sig också mellan bland annat kön och region.

Andelen gravida med övervikt och fetma har också ökat. Den fördubblades mellan 1992 och 2017, från 6 till 15 procent vid inskrivning i mödrahälsovården.

Förtida död

Övervikt och fetma är en av de främsta orsakerna till ohälsa, sjukdomsbörda och förtida död i Sverige och många andra länder. Med Världsfetmadagen vill organisationerna bakom uppmärksamma problemet och dess komplexitet.

Under året tar Folkhälsomyndigheten fram flera kunskapsstöd för att öka fysisk aktivitet och bra matvanor för alla.

Som överviktig räknas den med ett BMI på 25,0–29,9 som fet räknas den med BMI på 30 eller högre. 

Läs statistiksammanställningen på Folkhälsomyndigheten här och här.  

Läs mer om World Obesity Day

Tema fetma i Vårdfokus

Läs mer om fetma i nästa nummer av Vårdfokus, nummer 3-20 som kommer 31 mars.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida