Akupunktur på gravida vanlig trots oviss nytta

Barnmorskor använder ofta akupunktur som behandling under graviditet, förlossning och den närmaste tiden efter förlossningen. Men de vetenskapliga bevisen för nyttan i de sammanhangen är svaga och barnmorskornas utbildning är ofta undermålig.

– Varken barnmorskor, kvinnor eller metod ges en ärlig chans. Men värst är att kvinnorna kanske inte får det de behöver, säger Lena Mårtensson, lektor på Högskolan i Skövde.

För lite träning 

Hon har kartlagt utbildning i och användning av akupunktur inom barnmorskornas obstetriska arbetsområde och tycker att sättet man använder akupunktur på inom den svenska förlossningsvården är oetiskt.

– Man massutbildar barnmorskor på kort tid. Många är osäkra på metoden för att de har fått för lite utbildning och för lite träning. Akupunkturutbildningen bör ligga på minst samma akademiska nivå som dagens barnmorskeutbildning, anser hon.

I dag gör den oftast inte det. De flesta utbildningarna omfattar mellan två och sex dagar inklusive uppföljning, och den sker utanför universitet och högskolor.

Den vanligaste läraren på barnmorskornas akupunkturutbildningar är en barnmorska utan akademisk skolning och hälften av kursarrangörerna baserar utbildningsinnehållet på sina egna eller andras kliniska erfarenheter.

En rad indikationer

– Men ju högre vetenskaplig kompetens utbildarna har, desto högre nivå på hela utbildningsupplägget. Och dessutom var deras indikationslista snävare, konstaterar Lena Mårtensson.

Från att i början bara han använts mot smärta och för avslappning används akupunktur i dag på många fler indikationer. Under graviditet är de vanligaste indikationerna hyperemesis och bäckensmärtor. Under förlossningen används akupunktur för smärtlindering och kvarhållen placenta, och under tiden närmast efter förlossningen för eftervärkar och mjölkstockning.

– Vid 37 kliniker använder man akupunktur när moderkakan inte har lossnat. Det tycker vi är anmärkningsvärt eftersom det inte finns någon evidens för det och det kan också fördröja att andra behandlingar sätts in för det tillståndet.

Vanlig behandlingsform 

Studien gjordes 2007 i form av en enkät till landets alla 50 förlossningskliniker och till de 17 kursarrangörer som anlitats. På klinikerna användes akupunktur vid mellan 1 och 40 procent av förlossningarna, i snitt vid 13 procent.

– Den vetenskapliga utvärderingen av behandling med akupunktur på de indikationer de används för i dag är svag, motsägelsefull eller saknas helt. Samtidigt är det en ganska vanlig behandlingsform. Därför är det angeläget att vetenskapligt studera metoden på de här användningsområdena, säger Lena Mårtensson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida