Prehospital vård

Ambulansen i Halland prisas för hur de tar hand om äldre

Ambulansen i Halland prisas för hur de tar hand om äldre
Glenn Larsson känner sig hedrad av priset för den arbetsmodell som ambulansen i Region Halland använder sig av.

I Halland kan många äldre som blir sjuka stanna kvar hemma tack vare ett nära samarbete mellan ambulanssjuksköterskorna och primärvårdsläkarna. För detta har Region Halland tilldelats det nyinstiftade Svenska mobila vårdens pris 2017.

17 augusti 2017

– Det känns bra och hedersamt. Det är kul att vi gjort någonting bra som gör nytta och kanske kan spridas till andra, säger ambulanssjuksköterskan och verksamhetsutvecklaren Glenn Larsson inom ambulanssjukvården i Halland.

Vårdfokus har tidigare skrivit om modellen ”Ambulant bedömning” som infördes i Halland redan 2011. I korthet går den ut på att de patienter som inte bedöms vara akut sjuka eller ha livshotande skador undersöks grundligt av en ambulanssjuksjuksköterska. Efter att viktiga vitalparametrar kontrollerats kontaktas den läkare som patienten är listad hos på sin vårdcentral.

Slipper vänta på akuten

Sedan modellen infördes har andelen äldre patienter som kan stanna hemma ökat rejält. Förr kördes de flesta av dessa patienter till akuten där det ofta är långa väntetider. I dag slipper de allra flesta besöka ett sjukhus.

Glenn Larsson Larsson berättar att man inlett ett samarbete med ambulansen i Dalarna och högskolan i Halmstad för att se vilka andra effekter arbetsmodellen kan ha fått.

– Planen är att vi ska försöka utveckla modellen genom att forska mer kring den. Bland annat vill vi få mer kunskaper om det hälsoekonomiska utfallet och hur patienterna har uppfattat den här typen av omhändertagande vård, säger han till Vårdfokus.

Arbetssättet sprids i landet

Även Dalarna, Gotland, delar av västra Götaland och nordvästra Skåne har börjat använda sig av ambulant bedömning.

I Halland använder sig ambulanssjuksköterskorna av triagesystemet Retts vid bedömning av patienternas vårdbehov. Vårdfokus har tidigare berättat om ambulanssjukvården i Skellefteå som planerar liknande bedömningar hemma hos patienter med hjälp av ett beslutsstöd från Vårdguiden 1177.

Om det mobila priset

”Den svenska mobila vårdens pris 2017” är nyinstiftat och utdelades i samband med ett nationellt samtal om ambulanssjukvård och kommunal sjukvård som Region Östergötland och katastrofmedicinskt centrum vid Linköpings universitet höll på onsdagen.

Vid mötet deltog cirka 140 verksamhetsansvariga och beslutsfattare inom kommuner, landsting, offentliga myndigheter, intresseorganisationer och utbildare inom ambulanssjukvården.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida