Ännu en gång avslöjar hon stora hygienbrister på operation

Ännu en gång avslöjar hon stora hygienbrister på operation
Operationssjuksköterskan Anette Erichsen Andersson visade redan 2013 att följsamheten till hygienreglerna inte är speciellt stor på operationssalarna.

? Operationssjuksköterskan Anette Erichsen Anderssons  nya studie visar att i 90 procent av fallen missar operationspersonal att rengöra händerna på rätt sätt.

Som forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har hon genom regelbundna observationsstudier på ett större svenskt sjukhus studerat hur vanligt det är att vårdpersonalen inom operation rengör och spritar sina händer.

Resultat: Vid 2 393 observerade vårdmoment missade personalen att rengöra sina händer i enlighet med hygienrutinerna i mer än 90 procent av fallen.

Skyddshandskar sprider smitta

Resultatet visar också att skyddshandskar ofta används på ett sätt som ökar risken för smittspridning. Det är inte alls ovanligt att handskarna används i stället för handdesinfektion och att de används vid flera olika vårdmoment. Det kan exempelvis leda till att bakterier förs från patientens luftvägar till blodbanan och ge allvarliga blodförgiftningar.

Anette Erichsen Andersson har gjorts sina observationer vid invasiva vårdmoment som intubering, lokalbedövning, insättning av katetrar i blodbanan och vid urinkateterisering.

Nedslående resultat även i tidigare studie

För ganska exakt två år sedan presenterade hon en annan studie i samband där hon tittade på hur bland annat epiduralkateter och central venkateter läggs in. Även den gången var resultatet nedslående. Endast 6,2 procent av anestesiologerna och sjuksköterskorna spritade sina händer inför ingreppet. 17,7 procent spritade sig efteråt. De övriga gjorde varken eller.

Faktum är att följsamheten till hygenreglerna är betydligt större ute på vanliga vårdavdelningar än inom operation. Ett problem som Anette Erichsen Andersson beskriver är alla de ständiga avbrott som sker under en operation, där man går från rena till orena moment.

– Vi tittade exempelvis på hur ofta man egentligen skulle behöva sprita händerna under själva sövningsfasen. Då såg vi att det var orimligt många gånger, faktiskt mer än en gång i minuten.

Efterlyser träning

För 20 år sedan var det få sjuksköterskor och läkare som under sin utbildning tränades i hygien och multiresistenta bakterier var på den tiden ett närmast okänt begrepp.

– I dag känner alla till problemet med resistens och är medvetna om hur viktig hygienen är. Men under utbildningen till specialistläkare eller sjuksköterska inom anestesi och operation är det ganska ovanligt att man tränar olika vårdmoment i team. Just det här med hygienen borde vi därför träna tillsammans betydligt oftare under utbildningen, men också regelbundet i den praktiska verkligheten, säger Anette Erichsen Andersson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida