Barnmorskor och läkare ser olika på extremt tidiga förlossningar

Barnmorskor och läkare ser olika på extremt tidiga förlossningar
Barnmorskor är mer benägna än läkarna att informera om riskerna vid extremt förtidig förlossning. Foto: Colourbox

Barnmorskor är mindre benägna än förlossningsläkare att ingripa med kejsarsnitt i ett tidigt skede, visar en avhandling från Lunds universitet.

Men samtidigt var barnmorskorna i avhandlingen mer angelägna än läkarna att informera om uppskattad överlevnad, risk för handikapp och möjligheten att avstå från återupplivning om barnet var mindre än 25 graviditetsveckor.

Barnmorskor och läkare hade också olika inställning när en kvinna vägrar gå med på ett akut kejsarsnitt, där barnmorskorna ansåg att obstetrikern skulle övertala kvinnan att acceptera. Om kvinnan däremot ville ha kejsarsnitt utan medicinska eller andra skäl ansåg barnmorskorna att läkaren inte skulle tillmötesgå hennes önskan.

Att fatta beslut om för tidig förlossning är en av de större frågorna inom en förlossningsklinik, men barnmorskan Margaretha Danerek ger inga svar på hur besluten ska fattas. I sin avhandling om om beslutsfattande under graviditet och förlossning belyser hon de upplevelser, attityder och beslut som personalen ställs inför.

Utifrån sina resultat hoppas hon att metoder för samarbete, kommunikation och stöd kan utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för alla parter i svåra situationer på förlossningsklinikerna och skapa en bättre vård för föräldrar och barn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida