Cancerfonden vill att även pojkar vaccineras mot HPV-virus

Cancerfonden vill att även pojkar vaccineras mot  HPV-virus

Cancerfonden anser att även pojkar bör vaccineras mot humant papillom-virus, HPV, för att förhindra tonsill- och tungbascancer som orsakas av viruset. De två cancerformerna har ökat kraftigt de senaste 40 åren.

I sin senaste årsrapport skriver cancerfonden att forskare redan för två år sedan uppmärksammade något som i det närmaste liknade en epidemi av HPV-orsakad tonsill- och tungbascancer. De båda cancerformerna har ökat kraftigt under de senaste 40 åren.

Av de drabbade är ungefär 80 procent män.

Cancerfonden anser därför att både pojkar och flickor ska inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet, och påpekar att ett regeringsorgan i USA redan i höstas rekommenderade pojkar i 11-12-årssåldern att vaccineras mot HPV.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida