Du kan vara den som ser signalerna

Sven Å Christianson är professor i psykologi vid Stockholms universitet och legitimerad psykolog. Med sin bok vill han göra det obegripliga begripligt; hur en människa kan utvecklas till att begå brott där tio minuters nöje eller lust är värt mer än en annan människas liv. ??

Finns den vård som skulle kunna hjälpa dem??

— Ja, men om de ska kunna förändras måste de känna ett lidande kopplat till handlingarna. Positivt är att de flesta har berättarbehov; nyckeln kan vara att se och möta det. Men de har ingen berättarerfarenhet och lever i en djup ensamhet.

Hur förhåller man sig professionellt till förövarna??

— Man kan bygga en allians, vilket är helt avgörande för att få ett genuint berättande. När vi förstår gärningsmännens utveckling och inre logik kan vi lättare förhålla oss till dem. Men det handlar inte bara om kunskap utan också om en genuin vilja att ta emot ett berättande och våga ta gärningsmannens perspektiv, vilket inte innebär att försvara, förlåta eller förmildra handlingarna.

När eller av vad blir du upprörd??

— Jag blir inte upprörd, men det kan vara att höra om en förövares gärningar och en allians saknas. Kontakten är helt avgörande, men den infinner sig inte med alla. Det är viktigt att se vidden av förövarens störning, där en del ständigt använder andra människor för egna behov och således plötsligt kan vända sig emot dig när det passar dem. Då är det viktigt att inte ta det personligt, utan att se det som en del av störningen. Viktigt förstås med egen handledning för att prata om det som förövarens berättelser väcker.??

Vad kan sjuksköterskor lära av din bok??

— Alla som möter barn som visar tecken på utanförskap och tidigt utagerande kan fråga hur de har det och får inte låta sig nöja med ett ”bra”. Visa att du verkligen vill veta. Det krävs inte psykoterapeutisk kompetens eller mycket tid för att fånga upp dem som är i riskzonen.?

— Det kan få oerhörda konsekvenser att överge ett barn känslomässigt. Det måste alla, inte bara vårdpersonal, inse.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida