Fetmaoperation ökar kroppens förbränning

Gastric bypass-operation leder till mer aktiv tarm, vilket hjälper patienten att äta sig smal, visar svensk studie.

Att behålla en lägre vikt efter bantning är svårt. Vid sjuklig fetma används därför kirurgi, som gastric bypass där maten leds förbi magsäcken och tolvfingertarmen direkt ned i tunntarmen.

Efter ingreppet uppstår mättnaden tidigare vilket leder till minskat matintag. Dessutom väljer de som opererats gärna nyttigare födoämnen. Sammantaget ger det en effektiv viktnedgång.

”Man äter sig smal”

Men detta förklarar inte ensamt varför gastric bypass-patienter i så hög utsträckning lyckas behålla den lägre vikten över tid. I en studie som publiceras i tidskriften Plos One erbjuder forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg en förklaring.

– Operationen leder till att delar av tunntarmen blir mer aktiv och därmed ökar sitt näringsbehov. Den ökade energikonsumtionen lämnar därmed mindre kvar av en måltid för blodet att ta upp och lagra som fett. Man kan säga att man äter sig smal, säger Malin Werling, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Hur stor del av viktnedgången beror på den ökade energiförbränningen?

– För att kunna besvara den frågan behövs större studier. Men vi kan se att den här energiökningen är kliniskt relevant, den bär en del av effekten.

Vilken betydelse kan fyndet få?

– I det långa loppet hoppas vi kunna hitta orsakerna till varför en gastric bypass fungerar väl. Förstår vi verkningsmekanismerna kan de appliceras exempelvis som en medicin, så att vi eventuellt kan slippa operera patienten.

Studerades i detalj

I studien har sex kvinnliga gastric bypass-patienter studerats i en så kallad energikammare, dels före och dels upp till två år efter operation. I energikammaren, som är inredd som ett litet hotellrum och där försöksobjekten vistas under ett dygn, kan forskarna i detalj studera kroppens energiomsättning.

– Baserat på tidigare studier vet vi att det räcker med sex individer för att kunna påvisa en signifikant förändring. Den ensidiga könsfördelningen beror på att de flesta som opereras är kvinnor. I förlängningen behöver man självklart titta på båda könen, säger Malin Werling.

Forskarna ska nu i fortsatta studier i detalj utreda mekanismerna bakom mag- och tarmkanalens ökade energibehov efter fetmaoperation.

Artikeln Roux-en-Y gastric bypass surgery increases respiratory quotient and energy expenditure during food intake publicerades i Plos One den 22 juni.

Fetmaoperationer

I Sverige utförs årligen mellan 7 000 och 8 000 viktreducerande operationer. Gastric bypass är idag det vanligaste ingreppet. Sådana viktreducerande magtarmingrepp ger en varaktig viktminskning och samtidigt en återhämtning från diabetes och andra ämnesomsättningssjukdomar.

Källa: Sahlgrenska akademin

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida