Fler små bebisar behöver extra järn

Fler små bebisar behöver extra järn
Även nyfödda som väger 2 till 2,5 kilo behöver järntillskott.

Det är inte bara barn med riktigt låg födelsevikt som behöver järntillskott. Även de som väger 2 000-2 500 gram bör få tillskott för att inte drabbas av järnbristanemi.

Att barn med låg födelsevikt har extra stort näringsbehov och därför riskerar brister av olika slag, bland annat järnbrist, är känt sedan tidigare. Och de riktigt små barnen, med en födelsevikt under 2 000 gram, har också fått extra tillskott av järn eftersom studier har visat att de behöver det bland annat för blodbildning och för hjärnans utveckling. Men de lite större barnen har ibland glömts bort, säger Magnus Domellöf, en av forskarna bakom den nya studien.

Järndroppar har effekt

I den aktuella studien ingår 285 barn som vägde mellan 2 000 och 2 500 gram. De delades in i tre grupper som fick olika mängd järntillskott: noll, ett eller två milligram per kilo och dag från sex veckors ålder till sex månader. I gruppen som fick placebo hade 36 procent järnbrist och 10 procent järnbristanemi vid sex månaders ålder, medan bara 4 procent av de barn som fick tillskott av två milligram järn hade järnbrist och inget hade järnbristanemi.

Både bröstmjölk och extra järn 

De barn som ammades helt vid sex veckors ålder löpte störst risk att få järnbristanemi. Förklaringen till det är att de för tidigt födda barnen behöver mer järn än bröstmjölken ger. De behöver därför också extra tillskott av järn. Däremot ska järn inte ges i onödan eftersom kroppen inte har något sätt att göra sig av med överskottet. För mycket järn ökar risken för infektioner och försämrad tillväxt.

Barnen i studien kommer att följas upp vid tre och sju års ålder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida