Forskning om farligt fågelinfluensavirus återupptas

För ett år sedan avbröts studierna om hur influensaviruset H5N1 kan spridas mellan däggdjur. Nu har forskarna tagit fram rutiner för att minska riskerna och återupptar sitt arbete.

24 januari 2013

Forskarlag i USA och Nederländerna hade utvecklat en mycket farlig variant av fågelinfluensaviruset H5N1 för att använda det i framställningen av läkemedel. Men efter larm om faran med att viruset skulle kunna spridas, avbröt forskarna frivilligt sina studier för drygt ett år sedan.

Nu ska de återupptas. I ett öppet brev i tidskrifterna Nature och Science uppger forskarna att de har tagit fram rutiner och riktlinjer för att minska riskerna.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida