Förstföderskor riskgrupp redan vid 30

Riskerna med att föda sitt första barn senare i livet ökar redan i åldergruppen 30-34 år, visar ny forskning från Karolinska institutet.

Kvinnor i västvärlden föder barn allt senare i livet. Hittills har kvinnor räknats som äldre förstföderskor från 35 år och uppåt. Men forskare på universitetet i Bergen och Karolinska institutet konstaterar att riskerna för dödföddhet och mycket för tidig födsel, i graviditetsvecka 22-31,  ökar redan när mamman är 30-34 år.

– Vi blev förvånade att risken för vissa utfall ökade så pass tidigt. För den enskilda kvinnan är risken fortfarande liten, men för samhället i stort blir det ändå många ”onödiga” komplikationer eftersom så många kvinnor föder barn i åldrarna strax efter 30, säger Ulla Waldenström, professor vid institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Karolinska institutet.

Andra faktorer som avsevärt ökade risken för allvarliga graviditetsutfall var rökning och övervikt eller fetma. Först i åldersintervallet 35-39 år var riskerna för tidig födsel, dödföddhet och neonatal dödlighet jämförbara med riskerna för dessa livsstilsfaktorer.

Resultaten som bygger på registerdata från från cirka en miljon förstföderskor från Sverige och Norge presenteras i den vetenskapliga tidskriften Obstetrics and Gynecology.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida