Fyra filmer som ska förbättra bemötandet av hiv-positiva

Landstinget i Östergötland har producerat fyra filmer om hiv. Syftet är att öka kunskapen och förbättra bemötande av hiv-positiva.

I februari utsågs Jonas Gardell till hedersdoktor i medicin vid Linköpings universitet och i dag håller han en öppen föreläsning om ”den historia som tystats ned”. Utnämningen fick han efter sin serie ”Torka aldrig tårar utan handskar” som skildrar hur hiv-smittade bemöttes av sjukvården under 1980-talet.

Sedan dess har bromsmedicinerna kommit och hiv innebär inte längre en dödsdom.

– Det största problemet för de flesta hiv-positiva i dag är inte att behöva tampas med sin sjukdom utan att behöva leva med omvärldens värderingar, säger Anders Ehinger på smittskyddsenheten vid Landstinget i Östergötland.

Med de fyra filmerna om att leva med hiv hoppas han att ändra på förutfattade meningar och beteenden som bygger på okunskap. Medverkar gör bland andra en infektionsläkare, en psykoterapeut och artisten Andreas Lundstedt.

I samband med Jonas Gardells installationsföreläsning i dag publiceras den första filmen (se länk till höger om artikeln). Den kommer att följas av de övriga tre filmerna, som förutom på Landstinget Östergötlands egen webplats även kommer att ligga på SMI:s hemsida för HIV-information: hivportalen

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida