Rädslan för hiv fortfarande stor

Rädslan för hiv fortfarande stor
Två av fem i Hiv i Sverige-studiens enkät 2011 ansåg att hivpositiva bör undvika att ha samlag och var femte skulle undvika nära kontakt med en hivpositiv person. Arkivbild: Colourbox

Rädslan för hiv är fortfarande stor i Sverige. Framför allt bland yngre. Det visar en rapport från Hiv i Sverige-studien med enkätsvar från 21 000 deltagare mellan 1987 och 2011.

Kunskapen och toleransen mot hivsmittade har ökat under åren. Ändå uppgav var femte tillfrågad 2011 att han eller hon skulle undvika nära kontakt med en hivpositiv person.  Två av fem ansåg att hivpositiva bör undvika att ha samlag.

Samtalen om hiv har minskat. Bara en av tio har pratat med sin sexpartner om hiv den senaste månaden. I skolan, media och sociala sammanhang har samtalen nästan helt försvunnit.

Många unga hämtar sin kunskap om hiv främst från nätet. Att det inte har fått dem att ändra inställning och beteende bekymrar Monica Ideström, enhetschef på Smittskyddsinstitutet.

– Det är oroväckande att yngres kunskap inte leder till förändrade attityder och minskar deras eget sexuella riskbeteende, säger hon.

Hiv i Sverige-studien genomförs var fjärde år sedan 1987 för att undersöka allmänhetens attityder, kunskaper och beteenden om hiv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida