Gravidas ryggsmärtor kan sitta i länge

Två av tre kvinnor har ryggont under graviditeten och för var tredje är besvären kvar tre månader efter förlossningen, visar ny forskning.

Två av tre gravida kvinnor har någon form av nedre ländryggsmärta. Men deras smärtor nonchaleras ofta. Kvinnorna blir ofta nekade sjukskrivning och får inte sällan höra att ”det hör till graviditeten”. Eller också får de samma råd som andra med ryggont, vilket kan försämra deras tillstånd.

– Patienter med lumbalsmärta mår ofta bättre av att promenera men gravida kvinnor med bäckensmärtor blir ofta bara sämre av det. Men genom att identifiera vilken typ av smärttillstånd kvinnorna har kan vi ge dem riktad behandling, med rätt råd om aktivitet och träning, konstaterar sjukgymnasten Annelie Gutke i Göteborg.

 Var tredje har kvarstående besvär

Hon har under två år följt 300 gravida kvinnor i en västsvensk kommun från första hälften av graviditeten till tre månader efter förlossningen. Av dem hade 62 procent någon form av nedre ländryggsmärta i graviditetsveckorna 12-18.

Tre månader efter förlossningen hade var tredje kvinna fortfarande besvär. Störst problem hade de kvinnor vars smärtor kom från bäckenet eller från både bäckenet och nedre delen av ryggraden. 

Smärtan påverkar hela vardagen

Förutom smärta hade många en försämrad livskvalitet och funktionsnedsättning. De kvinnor som hade kvar ryggbesvären efter förlossningen hade tre gånger högre risk för postpartumdepression – mätt med självskattningsformulär – jämfört med dem som inte hade någon ryggsmärta.

– Värken påverkar kvinnans hela vardag. En del orkar bara gå korta stunder i taget, de klarar inte av att lyfta sitt nyfödda barn ur sängen och de får dålig nattsömn. För att fånga upp dessa kvinnor är det nog väldigt viktigt att barnmorskorna kommer ihåg att fråga om ryggbesvären på efterkontrollen, tror Annelie Gutke.

Hon har disputerat vid Linköpings universitet på avhandlingen Pelvic girdle pain and lumbar pain in relation to pregnancy.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida