Hjärt-kärlsjukdom vanligare efter preeklampsi

4 januari 2008

Kvinnor som drabbas av havandeskapsförgiftning löper nästan tre gånger så stor risk att senare i livet insjukna i hjärt-kärlsjukdom, jämfört med kvinnor som har normalt blodtryck under graviditeten. Det konstaterar gynekologen Anna-Karin Wikström i sin avhandling. Hennes teori är att det är samma riskfaktorer – kända eller okända – som spökar vid såväl havandeskapsförgiftningen som vid ett senare insjuknande i hjärt-kärlsjukdom.

Biochemical and epidemiological studies of early-onset and late-onset pre-eclampsia.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida