Högt blodtryck under graviditet ökar risken för hjärtsjukdom

Högt blodtryck under graviditet ökar risken för hjärtsjukdom
Högt blodtryck under graviditeten ökar risken för hjärt-kärlsjukdom 40 år senare visar färsk forskning från Sahlgrenska akademin. Arkivbild: Colourbox

Högt blodtryck under graviditeten ökar risken för högt blodtryck även 40 år efter graviditeten, visar forskning från Sahlgrenska akademin i Göteborg. Högt blodtryck ökar risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar.

Hälften av de 105 kvinnor som forskarna följt sedan de födde barn i början av 1970-talet hade förhöjt blodtryck. Samma kvinnor visade också tecken på ökad kärlstelhet och påverkad blodsockerbalans.

Forskarna såg att även en liten blodtrycksförhöjning hos kvinnorna kunde kopplas till en viss försämring i hjärtats struktur och funktion. De kvinnor som uppgav en större självupplevd stress de senaste åren hade ett större midjeomfång än de andra. Ökat midjeomfång är också kopplat till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

– För att bevara ett friskt hjärt-kärlsystem efter klimakteriet bör kvinnor som har högt blodtryck under graviditeten försöka komma tillbaka till ett normalt blodtryck. Till exempel genom att vara fysiskt aktiva, undvika övervikt och ha noggrann och regelbunden kontroll på blodtrycket, säger specialistläkaren Anna-Clara Collén.

Anna-Clara Collén redovisar resultaten i avhandlingen Hypertension and cardiovascular risk factors in women – a follow-up study forty years after hypertensive pregnancies som hon försvarar den 25 april.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida