Ingen info om sexeffekter

25 februari 2010

Hela 90 procent av de patienter som genomgick en operation för bråck på kroppspulsådern fick ingen information före operationen om att deras sexuella funktioner skulle kunna påverkas negativt. Det visar en avhandling av sjuksköterskan Monica Pettersson vid Göteborgs universitet. I avhandlingen ingick totalt 86 patienter med aortaaneurysm.?

Avhandlingen: Livskvalitet och hälsa. Patienters upplevelser i samband med abdominellt aortaaneurysm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida