Ivo riktar allvarlig kritik mot psykiatrin i Malmö

Trots tidigare påpekanden finns det fortfarande stora brister när det gäller patientsäkerheten.

Den psykiatriska slutenvården i Malmö har granskats en längre tid efter anmälningar om flera självmord under pågående slutenvård, permission eller i samband med utskrivning.

Som Vårdfokus tidigare berättat lyfte Ivo i våras fram allvarliga brister när det gäller patientsäkerheten.

  • Det görs inte tillräckligt med riskanalyser.
  • Patienter och närstående får inte delta i patientsäkerhetsarbetet på det sätt som lagen föreskriver.
  • Egenkontrollen är inte tillräcklig med tanke på kända brister och de många allvarliga händelser som inträffat.
  • Förändringar och förslag till åtgärder är långt ifrån tillräckliga.

I sitt svar till Inspektionen för vård och omsorg redovisade Region Skåne en lång rad åtgärder för att komma tillrätta med problemen, men det räcker inte anser Ivo som nu riktar kritik mot regionen.

– Även om Region Skåne har genomfört åtgärder ser vi fortfarande brister i vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete i de lex Maria-utredningar som vi får in, säger Christina Carlsson, enhetschef på Ivo avdelning syd.

Ivo:s bedömning är att åtgärderna inte har fått den effekt som var tänkt. I vissa fall är det för tidigt att se effekterna av åtgärderna och därför har myndigheten beslutat att inleda en särskild uppföljande tillsyn av psykiatrin i Malmö under ett års tid.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida