Jämställdhet

Våld i samkönade relationer — en handbok från SKRAlexandra Hofrén. 55 sidorSKR — Sveriges kvinno­jourers riksförbund 2008www.kvinnojour.seISBN 978-91-85343-54-6

3 oktober 2008

Den här skriften har Sveriges kvinnojourers riksförbund gett ut för att sprida kunskap om våld bland homo- och bisexuella kvinnor. I förbundets förklaring står att de vill skapa förutsättningar för ett jämställt samhälle fritt från våld där alla får den hjälp de behöver och där de mänskliga rättigheterna gäller alla.

En kvinna som misshandlas av sin kvinnliga partner är dubbelt utsatt eftersom hon redan tillhör en grupp som ligger utanför den sociala normen. Specifikt för samkönade relationer är att parterna redan från början ofta blir varandras flickvän, älskarinna och bästa väninna i ett, vilket kan skapa en isolerande relation mot yttervärlden. Våldet kan ta sig många uttryck: psykiskt, ekonomiskt, fysiskt eller sexuellt. Många kvinnor säger att det psykiska våldet är det som sätter de djupaste spåren i själen, med osäkerhet och sämre självkänsla som följd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida