Kriminalvården kritiserar sjuksköterskeutbildning

Efter att en 30-årig man med abstinenssymptom inte fick adekvat behandling av sjuksköterskan på häktet i Kalmar riktar nu Kriminalvården kritik mot sjuksköterskeutbildningen.

– ­En dags beroendevård på en treårig utbildning räcker inte när det handlar om en av våra största folksjukdomar, säger Lars-Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare på Kriminalvården.

Det var den 2 juli 2007 som den kraftigt berusade mannen togs in på häktet i Kalmar. Han berättade för häktets sjuksköterska att han under en längre tid intagit stora mängder alkohol. Sjuksköterskan noterade detta i journalen men undersökte inte mannen vidare.

Dagen efter försämrades mannens tillstånd och han blev darrig och stundtals okontaktbar, men ingen abstinensbehandling sattes in. Den 4 juli blev mannen påtagligt abstinent och remitterades till medicinakuten men lades slutligen in på Västerviks sjukhus.

Under natten till den 6 juli drabbades mannen av cirkulationsstörningar i samband med behandling av delirium tremens och flyttades därför till IVA.

Lex Maria

Kriminalvården ser allvarligt på det inträffade och anmälde sig till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. I Socialstyrelsens beslut, daterat den 7 januari 2009, står det att bedömning av patienter med eventuella abstinenssymptom är ”en grannlaga uppgift” men att det ändå finns skäl att framföra kritik.

Kriminalvården ska enligt Socialstyrelsens beslut se över sina rutiner kring dokumentation, observation och behandling av patienter med abstinens.

 

Sjuksköterskeutbildning och internutbildning

För de sjuksköterskor som arbetar inom Kriminalvården föreligger inga formella krav på erfarenheter från beroendevård, psykiatri eller akutsjukvård.

– Det vore rimligt med krav på sådana kunskaper, men att få tag sjuksköterskor med den kompetensen är svårt, säger Lars-Håkan Nilsson.

Han menar istället att felet ligger i sjuksköterskeutbildningen.

– Enligt mina erfarenheter fokuserar landets sjuksköterskeutbildningar endast några dagar på beroendevård och det är för lite för en av vårt lands största folksjukdomar, fortsätter han.

Kriminalvården kommer nu att starta internutbildningar av sin personal i både psykiatri och suicidprevention.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida