Landsting stäms av DO för diskriminering av lesbiskt par

Diskrimineringsombudsmannen stämmer Stockholms läns landsting sedan en vårdcentral nekat en lesbisk kvinna en utredning för barnlöshet.

När kvinnan och hennes fru planerade att få barn kontaktade hon sin vårdcentral för en medicinsk utredning inför insemination.  Utredningen är densamma för homosexuella och för heterosexuella kvinnor.

Komplicerat med lesbiska par

Men vårdcentralen ville inte ta emot dem. Både mottagningssköterskan och senare verksamhetschefen hänvisade kvinnan till Södersjukhusets mottagning för lesbiska och bisexuella kvinnor för att det är ”så komplicerat med lesbiska par”.

Till slut fick kvinnan en tid på vårdcentralen men det tidigare kränkande bemötandet gjorde att hon valde att avstå. Hon anmälde i stället vårdcentralen till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Landstinget har genom vårdcentralen missgynnat kvinnan genom att neka henne att boka tid för utredning utifrån hennes sexuella läggning, skriver DO i sin stämningsansökan till Stockholms tingsrätt.

Hoppas på avskräckande effekt 

Utredningen är densamma för alla kvinnor som ska genomföra insemination och en heterosexuell kvinna skulle inte ha blivit behandlad på samma sätt. Diskrimineringen är allvarlig eftersom det handlar om den grundläggande rätten till vård på lika villkor, skriver DO.

DO vill att landstinget betalar 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Det höga beloppet motiverar DO med att det både är en ersättning för kränkningen och ett sätt att avskräcka från diskriminering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida