Långvarigt skiftarbete kan öka risken för stroke

Långvarigt skiftarbete kan öka risken för stroke
Det finns ett visst samband mellan långvarigt skiftarbete och risken att drabbas av stroke, visar ny forskning. Arkivbild: Colourbox

Forskning på bland andra sjuksköterskor  visar att de som har arbetat skift länge löper större risk att drabbas av stroke. Men sambandet räknas inte som starkt.

12 november 2013

Det är färre som drabbas av stroke nu än för trettio år sedan, men fortfarande får var femte kvinna och var sjätte man stroke någon gång i livet. Det skriver tidningen Sunt liv i sitt nyhetsbrev.

Försäkringsbolaget Afa försäkring har presenterat forskning om sambandet mellan stroke och arbetsmiljö. Forskarna Kristina Jakobsson, överläkare vid Lunds universitet, och Per Gustavsson, professor vid Karolinska institutet, har gått igenom det vetenskapliga sambandet mellan arbetsmiljöfaktorer och stroke.

Att psykosocial stress och skiftarbete är en riskfaktor för hjärtinfarkt har forskare slagit fast, frågan nu är om det också har betydelse för risken att få en stroke.

Studier på sjuksköterskor

Forskarna har bland annat funnit två studier gjorda på sjuksköterskor och industriarbetare som har arbetat skift länge. Beviset är inte starkt, men de fann ett begränsat samband mellan stroke och långvarigt skiftarbete. Det stärks av vetskapen om att skiftarbete ökar risken för hjärtinfarkt.

En förklaring är att det är svårt att ha goda mat- och motionsvanor när man arbetar natt. En annan är sömnbrist eller sömnstörningar. Även stress, tror forskarna, påverkar risken för stroke.

Allt fler överlever

En annan forskning, gjord vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, har bland annat undersökt risken för att dö i stroke. Ny forskning därifrån visar att även om dödligheten är hög, är det allt fler under 55 år som överlever.

Studien baserar sig på nationella patientregistret och dödsorsaksregistret och visar att sedan slutet av1980-talet har dödligheten efter en första stroke minskat med omkring en tredjedel för männen och nästan halverats för kvinnorna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida