Minister: ”Sjukvården gör skillnad på vem du är”

— Alla ska ges en god vård på lika villkor, men där är vi inte i dag, säger migrationsministern.??

7 oktober 2015

Morgan Johansson (S) vacklar i frågan: enligt honom är svensk sjukvård inte jämlik, men han anser att asyl­sökande får den vård de har rätt till.?

— Svensk vård är bra men gör fortfarande skillnad på vem du är, var du bor och varifrån du kommer. Det vill vi förändra med vår politik. Målet är att alla ska erbjudas en god vård efter behov och på lika villkor, säger han. ?

Lagen reglerar vilken vård asylsökande, papperslösa och andra migranter har rätt till. Landstingen ansvarar för det praktiska, staten står för finansieringen. Är det tänkt i alla fall.

Från det att nuvarande finansieringssystem trädde i kraft 1997 fram till 2014 har landstingen tvingats skjuta till nästan 1,2 miljarder kronor för asylsjukvården.??

Sveriges kommuner och landsting, SKL, anser sig ha fått kalla handen vid varje försök till förhandling. Kontakterna bekräftas av Morgan Johansson.?

— Vi vill göra en översyn av mottagande och bosättning av nyanlända. I det ingår att se över ersättningarna till kommuner och landsting, säger han.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida