”Myndigheter bör informera, inte ge råd om alkoholintag”

Det är inte myndigheters sak att ge råd om alkoholintag, kommenterar nutritionist Elisabeth Kylberg Livsmedelsverkets förslag till nya råd om alkohol vid amning.

Livsmedelsverket har tidigare rått kvinnor som ammar att avstå från alkohol men föreslår nu att de nya råden talar om att det inte är någon fara för barnet om mamman dricker motsvarande ett eller två glas vin en eller två gånger i veckan.

– Myndigheter ska informera om fakta, sedan är det föräldrarnas sak att ta beslut. Får du reda på hur lång tid det tar innan alkoholen i ett glas vin har försvunnit ur kroppen kan du själv räkna ut hur lång tid efter som behöver förflyta innan det är lämpligt att amma.

Det säger nutritionist Elisabeth Kylberg utbildningssamordnare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet och amningsspecialist. Enligt chefen för Livsmedelsverkets nutritionsavdelning, Annica Sohlström, finns det ingen anledning för kvinnor att sluta amma för att de vill dricka ett enstaka glas vin.

Okänt hur mycket alkohol som skadar

– Jag tycker det är lite synd att man går ut så här, med den stora uppmärksamhet det här har fått blir det nästan som en rekommendation. De som redan dricker en del kommer säkert att ta det här som att det är i sin ordning. Dessutom har alkohol en negativ effekt på utdrivningsreflexen i mjölkkörtlarna, säger Elisabeth Kylberg.

Enligt Livsmedelsverket finns det inga medicinska skäl att helt avstå från alkohol under amning, även om det vetenskapliga underlaget är för litet för att kunna sätta en exakt övre gräns för hur mycket alkohol som inte skadar barnet.

Samtidigt konstaterar man att det inte finns några studier som tyder på att alkohol skulle ha positiva effekter på amningen. Livsmedelsverkets förslag bygger på nio vetenskapliga studier som har gjorts de senaste 20 åren.

Sov sämre efter alkoholintag

Studierna visade bland annat att barnet drack mindre bröstmjölk och sov sämre de närmaste timmarna när mamman hade druckit alkohol. Och att en snabb konsumtion av ett till två glas vin ger en koncentration på 0,32 promille alkohol i mjölken en halv till en timme efter konsumtion.

– I Irland och Portugal är rekommendationen att de som ammar ska avstå från alkohol, i Norge rekommenderas mammorna att avstå de första sex veckorna och därefter dricka högst ett glas vin i veckan, och i Storbritannien och Rumänien rekommenderas försiktighet, berättar Elisabeth Kylberg.
 
Livsmedelsverkets förslag ska inom en månad skickas ut på remiss till berörda instanser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida