Näringstillståndet kontrolleras på samtliga inneliggande i Malmö

Hur undernärda är egentligen patienterna på Universitetssjukhuset Mas i Malmö? Den frågan hoppas sjukhusets nutritionsnätverk få svar på genom att i dag undersöka så gott som samtliga inneliggande patienter.

Under 2004 gjordes en liknande endagsstudie för att ta reda på hur vanligt det var med trycksår på de inneliggande patienterna. Då visade det sig att 59 procent inte fick i sig tillräckligt med näring.

? Jag tror att den siffran är missvisande. Det var inte så mycket man tittade på, mest om patienterna åt upp maten just den dagen och hur stora portionerna var. I den här studien ska vi kontrollera betydligt fler parametrar, säger Elisabet Bergh Börgdal som leder sjukhusets nutritionsnätverk.

Nationella siffror visar att mellan 20 och 25 procent av patienterna inom akutsjukvården är undernärda.

? Vi vill ha kunskap om hur det ser ut hos oss för att veta vad vi ska satsa på för att förbättra nutritionen hos just våra patienter, säger Elisabet Bergh Börgdal.

Ska mätas och vägas

Gravida kvinnor och patienter som har svårt att kommunicera ingår inte i studien. Inte heller de som vårdas inom psykiatrin eller som väljer att inte vara med. Men i övrigt ska alla inneliggande patienter över 18 år (cirka 500) under dagen mätas och vägas för att få fram aktuellt BMI. Sjuksköterskorna kommer dessutom att låta dem svara på en enkät kring olika kostfrågor och näringsproblem.

 ? Med svaren i hand hoppas vi bland annat kunna förebygga trycksår, korta vårdtiderna och förbättra livskvaliteten hos våra patienter, säger Elisabet Bergh Börgdal.

Studien sker i samarbete med Universitetssjukhuset i Lund, Centralsjukhuset i Kristianstad och Blekingesjukhuset samt sjukhusorganisationen i Hässleholm. Lund genomförde sin studie i våras, övriga kommer att göra sina senare i höst.

Resultatet från Malmö väntas vara klart i mitten av december.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida