Var tredje patient undernärd i Lund

Mer än var tredje patient som vårdas på Universitetssjukhuset i Lund är undernärd eller på gränsen att bli det. Andelen patienter som får speciell kost eller dryck för att förbättra nutritionstillståndet är väsentligt lägre.

I går berättade vi att Universitetssjukhuset Mas i Malmö genomförde en endagsstudie på så gott som samtliga inneliggande patienter för att få en uppfattning om hur stort problemet med undernäring är. I Lund genomfördes samma typ av studie den 27:e mars i år, på drygt 600 vuxna patienter.

Det som bedömdes var ofrivillig viktförlust, ätsvårigheter och BMI, body mass index.

Resultaten är klara men ännu inte publicerade:

  • 36 procent av patienterna bedömdes ha måttlig eller hög risk att drabbas av undernäring.
  • 35 procent hade ofrivillig viktminskning.
  • 20 procent hade lågt BMI.
  • 45 procent hade ätsvårigheter.
  • 38 procent var överviktiga.
  • Endast 42 procent, det vill säga mindre än hälften, av patienterna hade ett normalt BMI.

Få fick energität kost

Siffrorna överensstämmer ganska väl med liknande undersökningar som har gjorts på andra ställen. Däremot visade det sig att endast 3 procent av patienterna fick protein- och energirik kost och bara 22 procent använde näringsdrycker eller berikningsprodukter.

? Vi ska bearbeta materialet ytterligare för att se om och i vilken grad dessa tillskott användes av dem som verkligen behövde dem. Men det visar ändå att det finns en kunskapslucka bland personalen. För att patienterna ska få rätt mat behövs uppenbarligen en utbildningsinsats, säger projektledaren Jeanette Sjölander, dietist vid avdelningen för klinisk nutrition.

Ytterligare en studie har gjorts för att studera hur patienterna äter sina huvud- och mellanmål samt hur och när de serveras av personalen.

? Resultaten är inte klara men allt tyder på att patienterna inte äter så värst mycket av mellanmålen. Det måste vi göra någonting åt, säger Jeanette Sjölander.

Screening på gång

För att kunna göra aktiva insatser måste dock personalen veta vilka patienter som är i riskzonen. Den europeiska sammanslutningen för parenteral nutrition, Espen, har utarbetat ett formulär som gör det möjligt för personalen att på ett enkelt sätt screena patienterna på avdelningarna.

I en tredje studie ska därför en svensk översättning av screeninginstrumentet utvärderas på Lunds universitetssjukhus.

Med dessa tre studier som underlag ska en handlingsplan tas fram för att identifiera, förebygga och behandla malnutrition vid sjukhuset.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida