Nationellt hälsobibliotek för personal och patienter på gång

Nationellt hälsobibliotek för personal och patienter på gång
I bland annat Storbritannien finns sedan flera år tjänster som ger alla invånare med internetaccess kostnadsfri tillgång till hälsoinformation av hög kvalitet. Nu kan det vara på gång i Sverige. Arkivbild: Mostphotos

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har på regeringens uppdrag undersökt hur ett nationellt hälsobibliotek på nätet kan ge vårdpersonal bättre tillgång till forskningsresultat. I ett nästa steg ska även patienter få tillgång till forskning och evidens.

Samtidigt som internet drastiskt har ökat möjligheterna för människor utanför vården att skaffa medicinsk information är det svårt för den oinsatta att avgöra vad som är sant av allt som påstås.

Flera rapporter från SBU har visat på patienters problem med utanförskap och bristande delaktighet. Detta trots att patienter har en lagstadgad rätt till information och inflytande. Regeringen har därför bett myndigheten att utreda  hur ett hälsobibliotek på nätet skulle kunna utformas.

I Norge, Danmark och Storbritannien finns sedan flera år liknande tjänster, som ger alla invånare med internetaccess kostnadsfri tillgång till hälsoinformation av hög kvalitet.

Den sista april i år överlämnar SBU sin rapport till regeringen, med förslag på hur en liknande tjänst skulle kunna se ut i Sverige.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida