Nya droger kräver nytt tänkande från sjukvård och socialtjänst

Nya droger kräver nytt tänkande från sjukvård och socialtjänst
Annika Skärlund och Lotta Kindgren hoppas att den integrerade mottagningen ska innebära en mer effektiv beroendevård. Foto: Anna Simonsson

När drogen MDPV fick fäste i Norrköping stod socialarbetare och sjukvårdspersonal handfallna. Nu tar de gemensamt upp kampen mot de dödliga drogerna med en integrerad mottagning.

9 oktober 2015

Plötsligt sprang psykotiska personer ut på E 4:an, kastade sig från broar, hoppade från balkonger, skar sig. När MDPV kom till Norrköping mötte polisen, socialtjänsten och sjukvården missbrukare, en del av dem drogfria sedan flera år, påverkade av en substans som gjorde dem galna.

De nya drogerna ställer nya krav på behandlarna. Annika Skärlund, sjuksköterska vid beroendekliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, säger att hon numera är mer uppmärksam på patienternas ansiktsuttryck, på deras ögon, på hur de uttrycker sig. Hon är mer vaksam i dag än för några år sedan.

– Vi vet inte längre vad patienterna har tagit för drog. De vet det knappt själva, så vi får utgå från en symtomatisk bedömning och behandla allt eftersom. Vad cannabis leder till efter några år ser vi, tiden får utvisa vilka skador de nya drogerna orsakar. Men det oroar mig att ungdomar i dag är så gränslösa med vad de gör mot sina kroppar, säger hon.

Samverkan är nödvändigt

Polis, socialtjänst, beroendevård – och politiker – har insett att något måste göras. Nu tar de ett samlat grepp för att lindra effekterna av drogerna.

– Vi måste helt enkelt samverka. Folk dör ju, säger Lotta Kindgren, vårdenhetschef på beroendekliniken.

På den integrerade mottagningen, som redan har öppnat så smått, ska socialarbetare och sjukvårdspersonal arbeta tillsammans. Olika huvudmannaskap har inneburit olika beslutsvägar och olika slutsatser om vilka åtgärder som bör sättas in. Socialtjänsten kan ha haft en person aktuell för utredning, så går det en tid och plötsligt ser socialsekreteraren ett akut behov av inläggning på beroendekliniken.

– De har kunnat ringa hit och säga: ”nu måste ni lägga in Kalle”, utan att vi vet något om Kalle. Är han överhuvudtaget motiverad för avgiftning och vård? Dessutom ska bedömningen göras av läkare, och vi har bara en, säger Lotta Kindberg.

Gemensamma beslut

På den integrerade mottagningen ska besluten tas gemensamt. De hoppas att kunskap och resurser kommer att användas på ett smartare sätt, och vill kunna erbjuda snabb hjälp och ett smörgåsbord av olika lösningar.

– Det kan bli en direktkanal till psykiatri, abstinensvård, stödinsatser eller intensiva behandlingsinsatser, säger Lotta Kindgren.

Från socialtjänstens sida kan det innebära boendestöd, förberedelser för arbete och samtalsterapi.

– En stor vinst är att vi kan göra gemensamma bedömningar av patienterna, eller klienterna. Vi har olika kunskaper och ser olika saker, säger Annika Skärlund.

Flyttbara tvärprofessionella team ska finnas där behoven finns – på akuten, på stan eller hemma hos någon. Teamen ska fånga upp, kartlägga och se till att rätt resurser sätts in. Ingen patient eller klient ska behöva hamna mellan två stolar.

Läs mer om kampen mot de nya drogerna i Vårdfokus tema.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida