Nyblivna mödrar berättar om psykosupplevelser på nätet

Nyblivna mödrar berättar om psykosupplevelser på nätet
Inger Engqvist disputerade i USA.

De känner sig kontrollerade av något de inte kan se, överväldigas av rädsla och klarar inte att ta hand om barnet. Kvinnors berättelser på nätet har nu blivit en doktorsavhandling.

Inger Engqvist är både barnmorska och psykiatrisk sjuksköterska. I sitt avhandlingsarbete har hon följt nyblivna mödrars egna berättelser om sina upplevelser under psykosen på internationella chatsidor på internet. Kvinnorna har suttit hemma i sin egen miljö och berättat om sina mycket svåra upplevelser.

— Det som har berört särskilt är den känsla av rädsla och skräck som de beskriver och som man verkligen kan känna, säger Inger Engqvist.

Känner sig kontrollerade

Kvinnorna beskriver att de är kontrollerade av något de inte kan se, det kan vara kameror, mikrofoner eller något annat som bevakar dem. De är självupptagna och känner sig likgiltiga inför sina barn; den psykotiska upplevelsen intresserar dem mer. Från personalens sida hade de önskat större förståelse; de tycker sig ha fått dålig vård och hade behövt mer tid med personalen.

Inger Engqvist har också intervjuat sjuksköterskor i psykiatrisk vård i Västsverige om deras möten med drabbade kvinnor. De beskriver att kvinnorna ofta har vanföreställningar om att barnet har övernaturliga krafter eller att fadern inte är barnets riktiga pappa.

Svåra känslor

Sjuksköterskorna brottades med svåra känslor i förhållande till kvinnorna och kunde känna ångest inför att inte klara av att skydda barnet från mamman om hon skulle bli destruktiv.

De tyckte synd om de drabbade familjerna, men också ilska för att mamman inte förmådde att ta till sig sitt lilla barn.

Inger Engqvist betonar att sjuksköterskorna måste ha handledning så att de har möjlighet att prata om de svåra känslor som väcks.

Doktorsavhandlingen Experiences of postpartum psychosis from the perspectives of women with the diagnosis and psychiatric nurses lades fram vid University of Rhode Island, College of nursing, USA i slutet av mars. Den kommer inom kort att bli sökbar på internet. Inger Engqvists forskarutbildning är ett samarbete mellan det amerikanska universitetet och Högskolan i Skövde.

I en artikel som ännu inte är publicerad har Inger Engqvist följt även männens upplevelser, som de beskrivits på nätet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida