Ökad risk för psykisk sjukdom hos extremt för tidigt födda barn

Ökad risk för psykisk sjukdom hos extremt för tidigt födda barn
Det finns ett tydligt samband mellan för tidig födsel och ökad risk för svåra psykiska problem senare i livet, visar forskning på svenska barn. Arkivbild: Colourbox

Extremt för tidigt födda barn riskerar oftare än andra att drabbas av psykisk sjukdom senare i livet. Det visar forskning som följt upp 1,5 miljoner svenska födslar.

Forskare vid Karolinska Institutet och King’s College London har studerat data från närmare 1,5 miljoner födslar i Sverige mellan 1973 och 1985 och identifierat dem som inom slutenvården diagnostiserades för psykiatriska problem fram till år 2002.

Det är en av de mest omfattande studierna som har gjorts på området.

Tror på mörkertal

Det visade sig att extremt för tidigt födda, före graviditetsveckan 32, hade en mer än sju gånger högre risk att drabbas av bipolär sjukdom, tre gånger högre risk att drabbas av depression och mer än fördubblad risk att drabbas av psykos jämfört med dem som föddes i vecka 37 – 41.

Dessutom tror forskarna att sambandet kan vara ännu större, eftersom det bara är de allvarligaste fallen av psykisk sjukdom som hamnar på sjukhus.

Studien visade också på en lite förhöjd risk för psykisk sjukdom senare i livet för dem som föddes lite för tidigt, det vill säga i vecka 32 – 36.

Tidigare forskning har funnit en koppling mellan för tidigt födsel och ökad risk för schizofreni.

Ungefär sex procent av alla barn föds för tidigt eller mycket för tidigt i Sverige. De allra flesta som föds för tidigt växer upp och utvecklas normalt. Att de mycket för tidigt födda har en högre risk att drabbas av psykisk sjukdom tror forskarna har att göra med avvikelser i hjärnans utveckling.

Extra känsligt nervsystem

– Det omogna nervsystemet hos prematurt födda barn är extremt känsligt och tar extra mycket skada av eventuella komplikationer vid förlossningen, säger Christina Hultman, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinskai institutet, och ansvarig för studiens svenska del.

Studien är publicerad i vetenskapstidskriften Archives of General Psychiatry (se länk till höger om artikeln).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida