Oväntade livlöshetsattacker hos nyfödda som ligger på magen

Oväntade livlöshetsattacker hos nyfödda som ligger på magen
Spädbarn ska ligga på rygg i egen säng bredvid mamman. Ligger de på mage hud mot hud ska de hållas under uppsikt. Arkivbild: Colourbox

Om spädbarn skall ligga hud-mot-hud i magläge, till exempel för att lära sig ammas, så bör det ske under uppsikt. Annars kan de drabbas av plötsliga livlöshetsattacker, enligt en grupp svenska forskare som studerat 26 nyfödda barn som oväntat kollapsat på bb.

Under en 30-månadersperiod undersökte två läkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm hur många av totalt 68 364 nyfödda barn som drabbades av så kallad Supc, sudden unexpected postnatalcollapse, det vill säga plötsliga attacker av livlöshet.  Totalt fann de 26 barn.

Samtliga 26 barn hade vid födseln bedömts som helt friska och de flesta av dem låg i magläge hud mot hud då kollapsen skedde. Tre av mammorna hade hållit på med sina smart phones då deras baby slutade andas.

Alla barnen överlevde men fyra av dem krävde intensivvård med avkylning för att skydda hjärnan efter syrebristen. En uppföljning då barnen var två år gamla visade att alla hade utvecklats normalt utom ett barn som hade fått en lindrig CP-skada.

Forskarnas slutsats är att spädbarn ska ligga på rygg i egen säng bredvid mamman, och om de ligger hud mot hud ska de hållas under uppsikt.

Det är oklart om det finns något samband mellan livlöshetsattacker av detta slag och plötslig spädbarnsdöd som oftast inträffar vid två till fyra månaders ålder. Det sker mycket sällan att barn som bedömts må bra efter födseln efter några timmar slutar andas och behöver återupplivas på bb.

Studien Unexpected collapse of healthy newborn infants: risk factors, supervision and hypothermia treatment är publicerad i Acta Paediatrica.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida