Personcentrerad vård

Patientcentrerad och personcentrerad – har du koll på skillnaden?

Patientcentrerad och personcentrerad – har du koll på skillnaden?
I den personcentrerade vården innebär ordet empati att man på djupet förstår personens hela liv och vad som ger det mening. Arkivbild: Getty images.

Är patientcentrerad och personcentrerad vård bara olika namn för samma sak? Martina Summer Meranius trodde först det, men när hennes forskargrupp såg de olika målen med vårdformerna blev skillnaden uppenbar.

15 oktober 2018

Vårdformer kan få epitet som patientnära, patientcentrerad eller personcentrerad och det är inte alltid lätt att på djupet förstå skillnaderna mellan begreppen. Den tvärvetenskapliga forskargruppen Personcentrerad vård och kommunikation, vid Mälardalens högskola, gör ett försök och visar i en ny artikel att det finns både likheter och skillnader mellan patient- och personcentrerad vård.

Forskargruppen, som samarbetar med forskare från Uppsala universitet, Högskolan i Borås och med Västmanlands sjukhus, har gjort en litteraturstudie där de har sökt på vetenskapliga artiklar som innehåller orden ”patientcentrerad” och ”personcentrerad”. Artiklarna är publicerade mellan åren 2000 och 2017. Enligt analysen har de två begreppen nio likadana teman.

Teman med olika innebörd

– När vi fick fram dessa teman tänkte vi att vårdformerna är väldigt lika varandra. Det var först när vi studerade innebörden av dem som vi såg verkliga skillnader mellan patient- och personcentrerad vård, säger Martina Summer Meranius, disputerad sjuksköterska som ingår i forskargruppen.

Att öka förståelsen för skillnaden mellan patient- och personcentrerad vård kan hjälpa praktiker att välja inriktning, anser sjuksköterskan Martina Summer Meranius.

Både patient- och personcentrerad vård beskrivs med orden empati, respekt, engagemang, relation, kommunikation, delat beslutsfattande, holistiskt fokus, individualistiskt fokus och koordinerad vård. Men målet med vården skiljde sig åt. I den patientcentrerade vården är målet att patienten ska få ett fungerande liv. I den personcentrerade vården är det ett meningsfullt liv.

– Ta ordet empati. Med målet ”ett fungerande liv” innebär det att personalen förstår och tar hänsyn till patientens känslor. I den personcentrerade vården tar man ett steg till och förstår mer på djupet. Man begränsar inte förståelsen till att gälla vilket känslomässigt stöd patienten behöver utan tar in personens hela liv och vad som ger det mening.

Läs också: Över hälften av landstingen arbetar för personcentrerad vård

Lyssnar till vad patienten vill

Martina Summer Meranius tar som exempel val av behandling: en omfattande operation eller läkemedel. I den personcentrerade vården ser man personens hela livssituationen och tar sedan ställning till vilken behandling som skänker ett meningsfullt liv. Det kan innebära att fortsätta med en medicin, trots att det finns nyare, för att patienten anser att den fungerar bra.

– För mig är en stor skillnad mellan vårdformerna också att patientbegreppet inte räcker till i den personcentrerade vården. Den är ett förhållningssätt där personalen inte bara ser sjukdomen, utan hela människan och livsbetingelserna, säger hon.

Läs också: Karin utgår alltid från patienternas önskemål

Som att leta svamp i skogen

”Same same but different” är rubriken på studien som presenteras i tidskriften Patient education and counseling. Om det fortfarande är svårt att riktigt förstå skillnaden mellan de båda förhållningssätten kanske Martina Summer Meranius liknelse med att leta svamp i skogen kan hjälpa.

– När vi först analyserade vad som skrevs om de två inriktningarna såg vi inga direkta skillnader. Det var först när målet med vården – ett fungerande eller ett meningsfullt liv – blev tydligt som skillnaden blev uppenbar för oss. Ungefär som när man letar svamp och först inte hittar någon, så hittar man en och plötsligt ser man att det finns massor.

Här hittar du alla Vårdokus artiklar om personcentrerad vård.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida