Personligt: Monica Ideström

Ålder: 54 årKarriär: barnmorska och med drÄr: »en duracellkanin — har mycket energi«Läser: — allt, DN och just nu Knut Ståhlbergs bok om de GaulleFöredrar: att sitta i soffan och läsa framför att motionera

Frågan om hur kunskap ska förmedlas så att den blir till patientens egen engagerar Monica Ideström. Kvinnorna i hennes studie kände sig okunniga om gynekologisk cellprovtagning; de hade inte tagit del av information och frågade inte barnmorskan om provtagningen. De passade i stället på att fråga om klimakteriebesvär eller preventivmedel.

Monica Ideström tycker att barnmorskan ska använda sig av motiverande samtal för att fråga kvinnan vad hon vet om cellprov och om hon vill veta mer. För de andra frågorna kan kvinnan få en särskild tid.

– Jag skulle önska att kvinnor skaffar sig så mycket kunskap att de förstår varför de väljer som de gör – att ta provet, eller att inte göra det – och varför, säger hon.

Monica Ideström beskriver sig som energisk och engagerad, och intresserad av nästan allt. Varför hon blev just barnmorska undrar hon ibland. Med intresset för ledarskap, utveckling och vetenskap hade det lika gärna kunnat bli något annat, kanske historia eller litteratur. Men barnmorskejobbet är intressant, även om arbetet som samordningsbarnmorska nog passar henne bättre. Där får hon utrymme för sin förmåga att driva utveckling och få saker att hända.

– I vården finns det alltid »stenar i skon«, problem med struktur eller pengar, och det passar bra eftersom jag är intresserad av att lösa problem, konstaterar hon.

Det rör sig hela tiden i Monica Ideströms huvud. Mitt i natten kan hon gå upp och skriva ned något hon har kommit på. Och det stannar inte där. Att fånga upp och omsätta idéer hör också till hennes starka sidor. Men energisk och snabb som hon är måste hon tänka på att vänta in andra.

– Jag kan ändra mig om andra har bättre idéer eller mer erfarenhet och jag tränar ständigt på att vara lyhörd och att lyssna. Men en del människor är mindre språksamma och pratar inte mer för att jag är tyst. I stället händer det att de frågar om jag är sjuk om jag inte pratar så mycket, skrattar hon.

Effektiviteten till trots hinner inte Monica Ideström allt. Just nu står utrymme för mer egen forskning högt upp på önskelistan.

– Att forska ger kunskap att reflektera kring och möjlighet till utveckling och förändring som vilar på vetenskaplig grund. Ett vetenskapligt tänkande är viktigt i utvecklingen av sexuell och reproduktiv hälsa, som är barnmorskans karaktärsämne. Att ha en bas i klinisk erfarenhet och vetenskaplig skolning gör det enklare att sprida och omsätta kunskapen. Är man sedan lite till åren kommen så har man kanske mer pondus.

För korrespondens:
Monica Ideström, samordnande barnmorska, VC Gripen i Karlstad. monica.idestrom@liv.se

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida