Rutin kolla nyföddas syrgashalt räddar liv

27 februari 2009

Rutinmässig screening av syrgashalten i blodet på nyfödda ökar upptäckten av hjärtfel. Färre spädbarn dör och risken för livslånga hjärnskador minskar, visar en studie gjord vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. I Västra Götalandsregionen undersöks alla spädbarn med pulsoxymetri innan de skrivs ut från bb. Där är risken att lämna bb med oupptäckt livshotande hjärtfel endast 8 procent, mot 28 procent i jämförda regioner där barnen endast har undersökts av barnläkare.

British Medical Journal online 2009-01-08.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida