Sexualiteten glöms bort i vården av cancerpatienter

Sexualiteten glöms bort i vården av cancerpatienter
Både den sexuella funktionen och den sexuella relationen påverkades liksom patienternas egen kroppsbild. Arkivbild: Colourbox

Bristande kunskaper i att samtala om känsliga ämnen gör att sjuksköterskorna sällan lyfter frågor om patienternas sexualitet.

Cancerpatienter går ofta igenom tuffa behandlingar som försämrar livskvaliteten och kan påverka sexualiteten väsentligt. Vården fokuserar oftast på möjligheten att bli förälder, men också de som passerat fertil ålder kan behöva stöd.

Behöver utbildning

– Sjuksköterskestudenter bör få utbildning i samtalsmetodik och ledare inom sjukvården bör ge sjuksköterskor förutsättningar att diskutera attityder och hinder i att samtala om känsliga ämnen i exempelvis omvårdnadshandledning, säger sjuksköterskan Cecilia Olsson som just doktorerat vid Karlstads universitet.

Hon har genom intervjuer och enkäter låtit patienter i åldern 45-81 som behandlades för blodcancer beskriva hur sjukdom och behandling har påverkat deras sexualitet, kroppsbild och livskvalitet under behandlingen, en månad efter och sex månader efter.

Intresset minskade

Patienterna hade problem relaterade till sexualitet under behandlingen och de närmsta månaderna efteråt, samtidigt som sexualiteten överskuggades av upplevelserna av cancersjukdomen och biverkningarna av behandlingen.

– Många upplevde att intresset för sexuell aktivitet minskade. Både den sexuella funktionen och den sexuella relationen påverkades liksom deras egen kroppsbild.

Träffa sjuksköterska

Vissa ansåg inte att det var problematiskt medan andra ville få stöd för att så långt som möjligt komma tillbaka till hur det var innan sjukdomen.

– Eftersom sexualitet visade sig vara av låg prioritet för flertalet av patienterna föreslår jag en patientcentrerad vård där patienterna kontinuerligt möter en sjuksköterska och utifrån patientens behov anpassar stöd i frågor avseende sexualitet, säger Cecilia Olsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida