Sirius stäms på miljoner

Sirius stäms på miljoner
Ambulansföretaget Sirius Humanum har tryck på sig från personal och konkursförvaltare. Foto: Helena Mirsch

Konkursförvaltaren som utreder Sirius Humanum ambulans konkurs i Skåne har stämt moderbolaget på 7,5 miljoner. Anledningen är att moderbolaget fick miljoninbetalningar strax före konkursen.

Efter konkursen den 8 mars i år då Region Skåne fick lägga över ambulansverksamheten på konkurrenten Falck har konkursförvaltaren Leif Ljungholm gått igenom företagets redovisning. I början av september lämnade han in sin förvaltarberättelse till Malmö tingsrätt. Där beskrivs bland annat flera transaktioner mellan Sirius Humanum ambulans AB och moderbolaget Sirius Humanum AB i början av 2012, strax före konkursen. ?

Enligt förvaltarberättelsen satte moderbolaget i omgångar in pengar i ambulansföretaget och stora skulder fördes över under januari och februari, vilket ledde till att konkursbolaget i slutet av februari hade en skuld till moderbolaget på strax över 7 miljoner kronor.??

När den sista månatliga betalningen på 19,1 miljoner kronor utgick från Region Skåne i februari började Sirius Humanum ambulans att betala tillbaka skulderna till moderbolaget. Mellan den 22 februari och den 2 mars, mindre än en vecka innan företaget lämnade in sin konkursansökan, betalades sammanlagt drygt 7,5 miljoner kronor till moderbolaget.?

Enligt konkursförvaltaren borde det vid den tidpunkten ha stått klart för Sirius Humanum ambulans att man inte skulle få någon höjd ersättning från Region Skåne, som man begärt. Därför skulle företaget ha ställt in sina betalningar och i stället ha fokuserat på att säkerställa fortsatt drift. Att så inte skedde ligger till grund för konkursförvaltarens beslut att stämma moderbolaget Sirius Humanum på de 7,5 miljonerna. ??

— Jag tillämpar de regler som gäller. Det ena är att när du har gjort en betalning som är väsentlig som infaller inom tre månare före konkursen så ska den gå åter om den inte är ordinär. Den andra är att eftersom Sirius Humanum och dotterbolaget Sirius Humanum ambulans har samma styrelse så är vetskapen identisk i båda styrelser. Därför visste de om företagets obestånd och hade möjlighet att styra över pengarna, säger Leif Ljungholm.

Däremot har Leif Ljungholm definitivt satt punkt för ytterligare utbetalningar för sparad komptid och semester som personalen gick miste om. Där finns inga oklarheter, menar han.?

— Den diskussionen är avklarad. Det vi arbetar med just nu gäller de betalningar som utgick till moderbolaget i februari, säger Leif Ljungholm. ??

Enligt Vårdförbundets Skåneavdelning har de anställda förlorat cirka 5,2 miljoner kronor i innestående semester och komp. Eftersom det tidigare såg ut som om det inte fanns några pengar att hämta ur konkursboet har förbundet i stället vänt sig till Region Skåne för att försöka få ut pengarna. I ett brev till politikerna i regionstyrelsen menar förbundet att regionen kände till Sirius Humanum ambulans dåliga ekonomi och att man därför nu har ett moraliskt ansvar gentemot ambulanspersonalen.?

— Kommer det fram att det trots allt fanns pengar i Sirius så kommer saken naturligtvis i ett annat ljus. Då är vi en av dem som slåss om pengarna. Samtidigt vilar ansvaret tungt på regionen. De visste om det ekonomiska läget, något som våra medlemmar inte gjorde, säger Mats Runsten.?

Region Skåne har å sin sida stämt moderbolaget Sirius Humanum på 14 miljoner kronor för de ambulanstransporter som aldrig blev av. Förberedelserna inför tingsrättsförhandlingarna pågår just nu och i dagarna har regionens ombud lämnat in en partsinlaga i ärendet. Vad gäller personalens övertid och fackets krav har regionen inga andra svar än att man håller på att se över frågan.??

— Vi har fått Vårdförbundets brev och vad jag förstår så ska vi formulera ett svar. Mer än så kan jag inte säga, säger Louise Strand, inköpsdirektör på Region Skåne.??

Vårdfokus har utan framgång försökt nå koncernchefen Nina Anderson och Karl Dingertz, verksamhetschef för ambulansverksamheten i Sirius Humanum.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida