Ska bli lättare för missbrukare att få metadonbehandling

Ska bli lättare för missbrukare att få metadonbehandling
Socialstyrelsen vill göra det lättare för personer som under lång tid missbrukat heroin eller morfin att få läkemedelsassisterad behandling.

Socialstyrelsen vill ta bort kravet på dokumenterat missbruk under minst ett år och göra det svårare att kasta ut någon från behandlingen.

Vid långvarigt beroende av exempelvis heroin eller morfin finns det möjlighet att få legalt förskrivna läkemedel som metadon och buprenorfin (för allmänheten mest känt som det numera avregistrerade läkemedlet Subutex).

Behandlingen är ofta livslång och kallas läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, Laro.

Stora variationer i landet

I mars presenterade Socialstyrelsen resultatet av en längre tids granskning av samtliga kliniker i landet som erbjuder Laro. Den visade bland annat att det fanns stora skillnader i inskrivningen av patienter, hur utredningarna går till och innehållet i den vård som ges.

I september 2013 fanns totalt drygt 3 700 patienter inskrivna i 110 Laro-verksamheter i landet. Omkring 500 personer väntade på behandling. Väntetiden var i genomsnitt 28 dagar från remiss till tid för bedömning, men variationerna var stora mellan olika verksamheter.

Alla landsting erbjuder i dag Laro-behandling. Men exempelvis Västernorrland hade under de senaste tre åren inte tagit emot några nya patienter.

Kraven för inskrivning ändras

För att personer som missbrukar lättare ska få den här typen av behandling har Socialstyreslen nu lämnat ett remissförslag på hur de nuvarande föreskrifterna för Laro-behandling bör ändras.

Exempelvis slopas det uttryckliga kravet på att personen ska ha haft ett dokumenterat missbruk under minst ett år för att kunna bli inskriven. I stället blir det upp till den behandlande läkaren att bedöma om patienten har haft ett årslångt beroende och därmed rätt till behandling.

Medicinska skäl ska avgöra

Socialstyrelsens kartläggning visade att 80 procent av Laro-verksamheterna under det senaste året hade uteslutit patienter på grund av återkommande återfall eller sidomissbruk. Även försäljning av droger, hot och våld mot personalen hade lett till att människor blev utan behandling.

I det nya förslaget slopas det uttryckliga kravet på att behandlingen i vissa situationer ska avbrytas. När en patient skrivs ut mot sin vilja ska det i fortsättningen enbart ske av medicinska skäl.

Läkemedelsberoende kan få behandling

Socialstyrelsen föreslår även att personer som blivit långvarigt beroende av opioider på grund smärtlindrande läkemedel ska kunna behandlas inom ramen för Laro.

I fortsättningen ska också specialister inom beroendemedicin och inte enbart specialister i psykiatri kunna ge behandlingen.

Tidigare har personer som fått vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, inte kunnat få Laro-behandling. Enligt Socialstyrelsens förslag ska detta i fortsättningen inte utgöra något hinder.

Blir lättare för dem som arbetar eller studerar

För dem som har ett arbete att gå till eller studerar och som samtidigt har lång resväg till kliniken där medicinen ska hämtas ut ska det också bli lättare att själv få hantera sin medicin.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida