Stor ökning av inhemskt smittade med syfilis

Det senaste året ökade antalet personer som smittats med syfilis i Sverige med 140 procent. Den största ökningen, 154 procent, fanns bland män som har sex med män. Det visar Smittskyddsinstitutets statistik som redovisades i går.

Det finns enligt Anders Blaxhult, överläkare och biträdande statsepidemiolog på Smittskyddsinstitutet, flera förklaringar till ökningen.

– Syfilis är lättsmittat i det akuta skedet, mer än exempelvis hiv. Fler människor tar också större risker i dag än för fem-tio år sedan, med fler sexuella kontakter och fler kontakter utan kondom. Men uppmärksamheten på syfilis har också ökat på senare år, vilket gör att det tas fler prover och fler smittade därmed upptäcks.

Syfilis kan vara svårt att upptäcka

Den stora ökningen bland män som har sex med män kan också ha olika orsaker. Dels ger syfilis inte så påtagliga symtom som exempelvis gonorré; ett litet sår som sitter analt upptäcks heller inte så lätt som ett sår på penis eller i vulva. Och vet man inte att man har en sjukdom söker man inte vård och kan därmed föra sjukdomen vidare. Enligt Anders Blaxhult väljer män som har sex med män dessutom partner i en grupp där syfilis är vanligare. Även smittvägen kan ha betydelse:

– Eftersom hiv smittar lättare vid analt än vid vaginalt samlag är det rimligt att tro att det även kan gälla för syfilis. Att det är så smittsamt i akut skede kan göra att det överförs lättare även vid oralsex, säger han.

Även om den procentuella ökningen av syfilis är stor rör det sig om relativt få fall, från 51 fall 2006 till 123 fall 2007 – vilket alltså är en ökning med 72 fall eller 140 procent. Den totala ökningen av nysmittade i landet var 240 personer eller 40 procent.

Fler smittas i Sverige även av gonorré

Även antalet personer som smittats av gonorré i Sverige ökade under förra året. Från 2006 till 2007 var ökningen nio procent. Men där stod de som smittats heterosexuellt för en ökning på 20 procent. Bland män som har sex med män minskade däremot antalet gonorréfall med sju procent. Eftersom antalet personer som smittades utomlands av gonorré minskade kraftigt förra året, sjönk det totala antalet nyinsjuknade i landet med fem procent.

Läs mer på smittskyddsinstitutets hemsida.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida