Strokepatienter tjänar på att vårdens personal samarbetar

När interdisciplinära team ansvarar för rehabiliteringen hemma hos patienten överlever fler.

29 januari 2015

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, presenterar i dag en översikt över vad forskningen kommit fram till när det gäller rehabilitering efter stroke.

I dag sker den tidiga rehabiliteringen oftast på en vårdinstitution. Men SBU:s granskning visar att det bästa för patienter med milda till måttliga funktionshinder är att de tidigt skrivs ut och rehabiliteras hemma.

Metoden kräver att ett interdisciplinärt team med specialkunskaper inom strokevård koordinerar vården, både genom täta regelbundna möten och genom ett samarbete mellan de olika professioner som ingår i teamet.

När det interdisciplinära teamet ansvarar för den fortsatta rehabiliteringen i hemmiljön leder det till att färre avlider eller måste ha hjälp med vardagliga ADL-behov. Det ger bättre resultat än om ansvaret för hemvården lämnas över till primärvården och/eller kommunen.

I dag presenterar SBU även en rapport som visar på nyttan med teamarbete för patienter med höftfraktur (se länk till höger).

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida