Studie prövar akupunktur mot sömnsvårigheter

Studie prövar akupunktur mot sömnsvårigheter
Lena Bergdahl, sjuksköterska och doktorand på Uppsala universitet. Foto: Elisabeth Tysk

Forskaren och sjuksköterskan Lena Bergdahl söker alternativa sätt att hjälpa patienter sova gott utan läkemedel.

Nästan en fjärdedel av alla svenskar har problem med sömnen. I dag anses KBT vara den mest effektiva icke farmakologiska behandlingen.

– Men terapin fungerar inte för alla. Det behövs fler behandlingsalternativ, säger Lena Bergdahl, sjuksköterska och doktorand vid sömn- och andningscentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Hon leder en studie där personer som haft stora sömnsvårigheter under minst ett halvår deltar. Målgruppen har medicinerat med vanliga sömnpreparat. Studien är randomiserad, 70 patienter har slumpvis blivit utvalda till två olika grupper, en som får KBT och en som får akupunktur.

Behandling mot missbruk

– Öronakupunktur används sedan en tid inom beroendevården som kompletterande behandling vid olika missbruk. År 2012 publicerades en vetenskaplig artikel av en utvärdering på Akademiska sjukhuset som visade att patienterna upplevde ökat välbefinnande och fick bättre sömn, säger Lena Bergdahl.

Svåra sömnstörningar är ett växande problem. Det är vanligare bland kvinnor där 29 procent är drabbade, jämfört med 19 procent av männen. Risken för utbrändhet, ångest, depression och läkemedelsberoende ökar med brist på sömn. Dessutom ökar risken för nedsatt immunförsvar, hjärtkärlsjukdomar, typ 2-diabetes och övervikt.

Använder bensodiazepin

Enligt Lena Bergdahl är det vanligt att personer med sömnstörningar tar bensodiazepinliknande sömnmedel betydligt längre tid än den rekommenderade tiden 4-6 veckor, och många gånger utan att bli hjälpta.

Intresset för behandling utan mediciner har ökat, både Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU och Läkemedelsverket har efterlyst mer forskning på alternativa metoder, för att undvika läkemedelsberoende.

I den aktuella studien får ena gruppen öronakupunktur en månad och den andra KBT sex veckor. Före och efter behandling mäts aktivitetsnivån med en aktigraf på handleden, vilket följs upp efter 4-6 veckor. Under studiens gång får patienterna besvara frågeformulär om sömn, livskvalitet, ångest och depression.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida