Vårdpersonal bör prata sex efter cancer

7 mars 2012

Både män och kvinnor har svårt att prata med sin partner om sexualitet. Däremot är de inte ovilliga att tala om sex med någon i hälso- och sjukvården, men det uppmuntras inte från vårdens sida. Sjuksköterskan Kicki Klaeson har disputerat på kvinnors och mäns upplevelser av sin sexualitet efter behandling av bröst- respektive prostatacancer. Hennes slutsats är att vårdpersonal måste våga prata sex. ?

Avhandlingen heter Sexuality in the aftermath of breast and prostate cancer: Gendered experiences.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida