Viss blodgrupp skyddar mot malaria

Viss blodgrupp skyddar mot malaria
Mats Wahlgren, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet i Stockholm, har lett malariastudien. Foto: Fredrik Persson

En forskargrupp vid Karolinska institutet i Stockholm har visat att en viss molekyl är avgörande för om malarian blir lindrig eller kan leda till död.

Det är sedan tidigare känt att personer med blodgrupp 0 (noll) skyddas från att dö vid svår malariasjukdom. I en studie i Nature Medicin förklarar nu svenska forskare mekanismen bakom det skydd som blodgruppen ger vid svår malaria.

Blodet klistrar ihop sig

Den mest fruktade av de malariaformer som finns heter Plasmodium falciparum. Den gör att blodkropparna klistrar ihop sig vid något som liknar rosetter som kan blockera blodflödet. Det kan ge svår syrebrist, svåra vävnadsskador och skador på hjärnan som göra att patienten slutligen dör.

Personer med blodgrupp 0 skyddas mot den här typen av rosettbildningar, vilket gör att de inte drabbas lika hårt av malariainfektioner som människor med andra blodgrupper, exempelvis barn och vuxna med blodgrupp A. De faller oftare i koma och dör.

Molekyl fungerar som klister

En forskargrup vid Karolinska institutet har lyckats visa hur molekylen rifin, som utsöndras av Plasmodium falciparum, tar sig till ytan av blodkroppen där det fungerar som ett slags klister.

Forskarna vid Karolinska har nu visat att den har betydligt lättare att binda till ytan av röda blodkroppar av blodtypen A, men bara svagt till blodkroppar av typen 0.

– Vi förstår nu hur blodflödet påverkas och blockeras vid svår malaria, med koma, andningssvårigheter etcetera. Detta kan leda till nya läkemedel och eventuellt ett vaccin i framtiden säger professor Mats Wahlgren som lett studien.

Fakta Malaria

  • Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att cirka 200 miljoner människor drabbas av malaria varje år.
  • Av dessa dör cirka 600 000 personer, främst barn under fem år.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida