”Betoningen på vårdgivarens ansvar har stort värde”

- Det är en markering och av stort symboliskt värde att patientsäkerhetsutredningen föreslår en lag om patientsäkerhet där ett nytt kapitel handlar om vårdgivarens ansvar.

Det säger Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare Johansson, som har varit expert i utredningen som i kväll överlämnades till regeringen.

Hon säger att den kunskap som finns från säkerhetsforskningen visar att vården måste ha både ett systemperspektiv och ett individperspektiv i arbetet för ökad säkerhet. Att poängtera vårdgivarens ansvar lyfter upp systemperspektivet.

– Det talas mycket om hur viktigt det är med patientsäkerhet, men det är först då arbetet blir systematiskt och får högsta prioritet som vi når resultat. Och där är vi inte i dag. Våra yrkesgrupper har valt att arbeta i vården för att de vill göra gott. De har rätt att arbeta i ett system där de slipper skada någon om de gör ett fel.

Ersätter LYHS

Lagen ska ersätta lagen om yrkesverksamhet i hälso- och sjukvården som till stora delar förs över till den nya lagen. Samtidigt varnar Lisbeth Löpare Johansson för en övertro på vad lagstiftning kan åstadkomma.

– Det måste till ett nytt förhållningssätt, en värdegrund i vården, och det är egentligen mycket svårare. Men jag är övertygad om att det går att skapa en säkerhetskultur och bygga barriärer som förhindrar att patienter kommer till skada.

Men samtidigt som utredningen fokuserar på systemperspektiv och vårdgivarens ansvar är det också viktigt att ha kvar det personliga yrkesansvar som följer med legitimationen.

Rimligt att kontrollera

Därför tycker Vårdförbundet att det är rimligt att vården kontrollerar med polisens belastningsregister att en person som söker arbete i vården inte är dömd för grova brott.  Den kontrollen blir inte lika bred som den Socialstyrelsen ska göra inför utfärdande av legitimationer då både belastningsregistret och misstankeregistret kontrolleras.

– Det ligger i vårt intresse att allmänheten har förtroende för våra yrkesgrupper, säger Lisbeth Löpare Johansson.

Utökat ansvar mot riskpersoner

Vårdgivarna föreslås få ett utökat ansvar att kontakta Socialstyrelsen angående yrkesutövare som uppvisar ett riskbeteende.

– Dessa personer har rätt till en rättssäker hantering och det är därför bra att det inte bara blir en fråga för en arbetsgivare utan att myndigheten också bedömer. Hur kriterierna för riskbeteende beskrivs kommer vi att bevaka noga.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida