De får årets svenska hygienpris

De får årets svenska hygienpris
Personalen på medicinkliniken i Värnamo kan känna sig stolta över sitt arbete med att förbättra hygienen på kliniken. I dag får de motta Svenska Hygienpriset 2015. Foto: Johan Werner Avby

Personalen på medicinkliniken vid Värnamo sjukhus har skapat rutiner som stoppar infektionerna.

– Det känns naturligtvis jätteroligt att ett långsiktigt och målmedvetet hygienarbete av all personal ger så goda resultat. Alla gör ett fantastiskt arbete, säger, säger Christina Andersson, sjuksköterska och verksamhetsutvecklare på medicinkliniken i Värnamo.

I eftermiddag tog hennes kollega Katarina Ekberg emot Svenska Hygienpriset 2015 i Folkets Hus i Umeå. Priset delades ut av Svensk förening för Vårdhygien, SFVH.

Priset gavs även till Stockholms Borgerskaps äldreboende (se länk till höger) samt Statens veterinärmedicinska anstalt.

Många framgångsfaktorer

Medicinkliniken på Värnamo sjukhus har sedan lång tid aktivt arbetat med att förbättra rutinerna för att minska antalet infektioner. Tio framgångsfaktorer har identifierats.

Ett exempel: redan på akutmottagningen fylls ett frågeformulär i för att ta reda på om det finns risk för att patienten bär på en infektion. Utifrån svaren kan medicinkliniken på ett tidigt stadium förbereda sig om det visar sig att patienten gör det. Till exempel ordna med ett enkelrum om patienten har vinterkräksjuka.  

Om en patient med vinterkräksjuka kom till avdelning en fredag kunde det förut dröja ända till måndagen innan svaret kom från klin kem. Numera tar det två timmar att få svar oavsett vilken tid på dygnet patienten kommer.

Sedan systemet införts har utbrott av calicivirus, som tidigare tidvis var ett stort problem, mer eller mindre upphört.

Så gott som samtliga salar har byggts om till enkelrum. De sista blev klara så sent som för 14 dagar sedan.

Kateter-coacher

Efter en modell som utvecklats i Region Jönköping har man på samtliga fyra medicinavdelningar också infört ett system med speciella KAD-coacher. Sjuksköterskor och undersköterskor avgör med hjälp av bladderscan (ultraljud) hur mycket urin som står i blåsan på patienter med vissa riskfaktorer.

Kateter sätts bara när det verkligen behövs, i första hand försöker man att tappa patienten. Allt i syfte att minska risken för skador på blåsan och få ner antalet infektioner, vilket man också lyckats med.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida