Patientsäkerhet

Ivo underkänner utredning om ohygieniska endoskop

Ivo underkänner utredning om ohygieniska endoskop
Endoskop är fiberoptiska instrument som används vid exempelvis kameraundersökningar av mag- och tarmkanalen. En rad hygieniska brister har upptäckts på endoskopienheterna i Skåne. Arkivbild: Getty Images

Riskerna för smittspridning från dåligt rengjorda endoskop i Skåne har inte utretts i tillräcklig omfattning anser Inspektionen för vård och omsorg. Myndigheten kommer nu att granska bristerna.

9 februari 2018

Som Vårdfokus berättat tidigare har hygienen vid endoskopienheterna på sjukhusen i Skåne under lång tid varit så undermålig att man riskerat att sätta i gång en allvarlig och okontrollerbar smittspridning av bakterier och virus.

I den lex Maria-anmälan som Region Skånes chefläkare skickade till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för några veckor sedan förklarades att risken för smittspridning är sannolik.

Till anmälan bifogades en utredning som visar på en rad bristande hygienrutiner på de skånska sjukhus där endoskopiska undersökningar görs.

Ivo anser att utredningen inte i tillräcklig omfattning visat vilka de bakomliggande orsakerna är till att hygienen varit så undermålig.

Det framgår inte heller om de rekommenderade åtgärderna har vidtagits eller när de planeras att genomföras, bara att de beräknas vara slutförda på samtliga sjukhus i april.

Myndigheten har därför beslutat att granska de hygieniska bristerna i ett nytt ärende.

Diarienummer hos Ivo: 8.1.1-3616/2018-3.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida