Läkare mister legitimation efter att ha loggat in i unga flickors journaler

Försökte systematiskt kontrollera kvinnor med visst etniskt ursprung.

I majnumret av Vårdfokus, som släpps i dag, finns en artikel om hur viktigt det är att skilja ungdomsmottagningarnas journaler från insyn från andra vårdgivare. (Se länk till höger).

I slutet av artikeln omtalas en läkare i Skåne som tidigare har dömts i domstol för att ha loggat in 177 gånger i 20 unga kvinnors journaler. Samtliga kvinnor ingår i samma etniska grupp.

Läkaren hade ingen som helst vårdrelation till kvinnorna, varför Institutet för vård och omsorg, Ivo, har bett Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Hsan, att utreda om han inte bör bli av med sin läkarlegitimation.

Det beslutet har Hsan nu tagit. Läkaren fråntas sin legitimation med motiveringen att han tveklöst har missbrukat det förtroende som allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida