Lär dig tolka CTG med datorns hjälp

En ny Internetbaserad utbildning där barnmorskor och läkare kan träna sig i att tolka CTG är på väg att spridas till förlossningsklinikerna. ??

Det krävs mycket träning för att kunna tolka kurvorna från ctg, cardiotokografi, på rätt sätt. I Sverige får 1 barn på 10 000 en syrebristskada vid förlossningen som beror på felbehandling. I de flesta fall är det en följd av bristande fosterövervakning. Det är här ctg-tolkningsprogrammet kommer in i bilden.??

Det har tagits fram av två barnmorskor och två obstetriker och innehåller en undervisningsdel, en träningsdel och avslutningsvis en kunskapskontroll med fem verklighetstrogna patientfall. Tanken är att de avslutande proven ska användas som ett slags körkort för dem som arbetar med ctg-tolkning. De som inte klarar proven får träna tills de klarar dem. En stor fördel med det nya utbildningsprogrammet är att det kan användas på arbetsplatsen och inte kräver att personalen åker i väg på kurs eller att kliniken måste ta in externa föreläsare. ?

Bakom programmet ligger bland annat Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida