Patientsäkerhet

Många drabbade av köer i cancervården i Skåne

Många drabbade av köer i cancervården i Skåne
Under lång tid har köerna i cancervården drabbat patienter i hela södra Sverige. Foto: Skånes universitetssjukhus

Cancerpatienter i Skåne, i stort behov av vård, har fått vänta alldeles för länge på en operation. Ivo kräver nu omedelbara åtgärder från Region Skåne.

Det är patienter i behov av kirurgi för cancer i levern eller bukspottskörteln som enligt Inspektionen får vård och omsorg, Ivo, inte fått vård inom rimlig tid på Skånes universitetssjukhus.

25 av 115 patienter har under våren 2019, mellan januari och juli, fått vänta så länge på en operation att det i vissa fall inte längre gått att ge en botande behandling. Det visar Ivo:s granskning som myndigheten startat efter att ha fått in flera Lex Maria-anmälningar om patienter som farit illa på grund av de långa väntetiderna.

Sämre behandlingar

Fördröjningarna har också lett till att patienter tvingats ta extra cellgiftsbehandlingar, behövt läggas in akut eller fått sämre behandling för att de fått vänta för länge.

Enligt Region Skåne är det bristen på anestesisjuksköterskor som är huvudorsaken till att väntetiderna ökat. Och för den närmaste tiden ser situationen fortsatt allvarlig ut enligt Per Ola Kimblad, biträdande förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus.

– Alla berörda chefer har detta som sin högst prioriterade fråga. Vi gör vårt yttersta för att förbättra situationen för de drabbade patienterna, säger han i ett pressmeddelande.

Skånes universitetssjukhus tar emot patienter med cancer i levern och bukspottkörteln från hela södra sjukvårdsregionen, där förutom Skåne också Blekinge, Kronoberg och södra Halland ingår. Sjukhuset tar också emot patienter från hela landet för operation av vulvacancer, men dessa patienter har under våren 2019 fått vård i tid enligt Ivo:s granskning.

Måste åtgärdas

Med stöd i patientsäkerhetslagen kräver nu Ivo att Region Skåne senast den 28 februari redovisar hur regionen tänker lösa problemet med långa köer i cancervården, som redan drabbat så många. Om inte bristerna rättas till kommer nya åtgärder att vidtas, enlig Ivo.

?Väntetiderna för de aktuella operationerna ligger i nuläget på cirka åtta veckor, enligt Region Skåne.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida