Mrsa kan liknas vid ”vår tids spetälska”

Mrsa kan liknas vid ”vår tids spetälska”
Bärare av mrsa upplever ofta att vårdpersonalen kan för lite om smittan.

Många som bär på resistenta bakterier tycker att personalen ofta är okunnig. 

5 december 2014

Bilden av mrsa som ”vår tids spetälska” målas upp i en i en avhandling som hygienssjuksköterskan Eva Skyman vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg nyligen lagt fram.

I enkäter och efterföljande intervjuer med mer än 200 mrsa-smittade framträder en stark känsla av att många känner sig stigmatiserade och utsatta. Ett svar som upprepades av många är att information om hur mrsa smittar och hur farlig bakterien är ofta är motsägelsefull eller saknas helt.

Många upplever också att vårdpersonal de mött varit såväl rädda som okunniga om smittan.

Eva SkymanEva Skyman.

– Dessa upplevelser gör att patienterna själva tar ett stort ansvar för att inte smitta andra även utanför vårdmiljön, säger Eva Skyman.

Personal med vana att vårda smittade, exempelvis på infektionsklinikerna, upplevs generellt som mer välinformerade och kunniga om smittan.

– Det skapar trygghet och lindrar patientens känsla av att vara kränkt, säger Eva Skyman.

Fakta mrsa

  • Mrsa, meticillinresistenta gula stafylokocker, är resistenta mot flertalet antibiotika.
  • Förra året smittades 2 454 svenskar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida